0903 666 937

LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Việt Thanh Music School

Trường nhạc Việt Thanh trung tâm đào tạo nhạc cụ âm nhạc như đàn piano, organ, violin, thanh nhạc, trống..., tiêu chuẩn Anh LCM, Nhật Bản Kawai School.